Vlietkinderen: een voorbeeldfunctie voor kinderen en ouders

Aan de slag met de Quickscan

Vlietkinderen, een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met ruim 25 locaties, heeft in 2019 met hulp van de quickscan van, en in samenwerking met Romy Schneider Vastgoedadvies, voor alle locaties het energieverbruik per jaar in beeld gebracht. 

Logo Vlietkinderen.jpg

Alexandra van der Zwet, facilitair coördinator bij Vlietkinderen:

‘Als maatschappelijk ondernemer willen we verantwoordelijk omgaan met onze binnen- en buitenomgeving. We hebben daarin ook een voorbeeldfunctie voor kinderen en hun ouders. Met onder andere het zuinig omgaan met verbruik van energie en water, willen we onze bijdrage leveren om de CO2-uitstoot te verlagen. Natuurlijk lukt dit niet altijd even goed, maar het bewustzijn groeit.’

Wet Milieubeheer
Na een nulmeting bij Vlietkinderen kon het energieverbruik van de locaties onderling worden vergeleken en er een inschatting worden gemaakt van het besparingspotentieel. Uit het energieonderzoek kwam naar voren dat twee locaties van Vlietkinderen onder de informatieplicht en energiebesparingsverplichting (in het kader van de Wet Milieubeheer) vielen. Dat betekent voor deze panden dat het verbruik doorlopend in de gaten moet worden gehouden. Dat was voor Vlietkinderen een goede aanleiding om energiemonitoring breder in te voeren.

Als een gebouw een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ aardgas per jaar heeft, dan valt het gebouw onder de Wet Milieubeheer en hiermee onder de informatieplicht en energiebesparingsverplichting. De energiebesparingsverplichting houdt in dat je alle maatregelen genomen moet hebben die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Hierover ben je verplicht te rapporteren (informatieplicht).

Hoog gasverbruik
Alexandra: ‘Op één van onze locaties bracht de nulmeting aan het licht dat het gasverbruik onwaarschijnlijk hoog lag. Ook het totale energieverbruik en de kosten per m2 vielen op. We hebben de oorzaken in kaart gebracht en een aantal maatregelen genomen. Naast digitaal monitoren werden er aanpassingen gedaan, waardoor de temperatuurvraag beter aansloot bij de gebruikstijden. Ook hebben we de oude cv-ketels voor de verwarming vervangen door twee nieuwe energiezuinige hr-ketels en kregen de radiatoren thermostaatkranen. Op een weinig gebruikte bovenverdieping zetten onze medewerkers de verwarming in het stookseizoen niet meer standaard aan. Nu, ruim anderhalf jaar later, zien we de impact. Het stroomverbruik is gedaald met ongeveer een derde, ten opzichte van het referentiejaar. En het gasverbruik met maar liefst twee derde.’

De ingrepen hebben een gunstig effect gehad op de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. De verbruikscijfers daalden zodanig, dat zij onder de grenswaardes van de energiebesparingsverplichting vanuit de Wet Milieubeheer kwamen te liggen. Dat is dubbele winst. Daarnaast heeft Vlietkinderen opnieuw naar de energiecontracten gekeken en aanpassingen in de aansluitwaardes gedaan. Alexandra: ‘Bij een van onze kindcentra heeft dit een besparing van 750 euro per jaar opgeleverd.’

Buitenaanzicht donker_Vlietkinderen.jpg

Ondersteuning

Ben je geïnspireerd en wil je ook aan de slag met verduurzaming binnen jouw organisatie? Heb je daarbij ondersteuning nodig? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 -13 05 287.


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Gerelateerd